Bod č. j

Informácia o prijatých opatreniach na odstránenie nedostatkov zistených mestským kontrolórom hlavného mesta SR Bratislavy v organizácii Domov seniorov Archa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.