Bod č. f

Informácia o činnosti akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným s majoritnou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy za rok 2012, ktorých predsedami dozorných rád sú poslanci Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.