Bod č. 54

Návrh na odpustenie dlhu v sume 1 506,82 Eur - Materiál pri hlasovaní nezískal dostatočný počet hlasov na prijatie uznesenia.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.