Bod č. 49

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc. č. 17562/1 v Bratislave, k. ú. Rača


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.