Bod č. 48

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1252/1, 1253/7 a 1251, občianskemu združeniu Asociácia ochrancov zvierat na Slovensku so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.