Bod č. 45

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 21818/1, Robertovi Salayovi v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.