Bod č. 44

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2836, pod kontajnerovým stanovišťom


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.