Bod č. 43

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Bratislave, k. ú. Petržalka, Kočánkova 1 pre Divadlo Aréna, so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.