Bod č. 40

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 5464/7


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.