Bod č. 38

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21506, parc. č. 21505/4 a parc. č. 1868/2


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.