Bod č. 3

Návrh na prerokovanie a schválenie zmeny uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 606/2008 o poskytnutí účelovej dotácie mestskej časti Bratislava - Karlova Ves na vybudovanie lodenice a súvisiacej infraštruktúry


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.