Bod č. 23

Návrh na menovanie zástupcov za hlavné mesto SR Bratislavu do rád škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.