Bod č. 2

Protest prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 24/2011 zo dňa 3. 3. 2011, v spojení s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 41/2011 zo dňa 31. 3. 2011 - Materiál bol stiahnutý z návrhu programu rokovania mestského zastupiteľstva.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.