BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 32

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/50, parc. č. 3058/51, parc. č. 3058/52 a parc. č. 3058/53, spoločnosti Bytový dom Dúbravka s.r.o., so sídlom v Bratislave, návrh na nájom časti pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/1, spoločnosti Bytový dom Dúbravka s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa, a návrh na prevod spoluvlastníckeho podielu na pozemkoch v k. ú. Dúbravka, parc. č. 3058/47 a parc. č. 3059/3, v bytovom dome Trhová 54, pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.