BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 31

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 264/2011 zo dňa 29. 9. 2011 a uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 482/2012 zo dňa 1. 3. 2012, ktorým bol schválený ako prípad hodného osobitného zreteľa nájom pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača a k. ú. Vajnory, združeniu Združenie obcí JURAVA so sídlom vo Svätom Jure


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.