Bod č. 5

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu SR vykonanou v roku 2013 za kontrolované obdobie roku 2012 - uzn. č. 1453/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.