Bod č. 44

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21760/8, 21760/9, spoločnosti CRESLING, s.r.o., so sídlom v Bratislave - uzn. č. 1484/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.