Bod č. 43

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 2823/17, 2823/39, 2823/46, 2823/47, Ing. arch. Michalovi Slávikovi - uzn. č. 1483/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.