Bod č. 42

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 2520/3, a k. ú. Karlova Ves, parc. č. 2525/2, Regionálnej veterinárnej a potravinovej správe Bratislava - mesto, so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.