Bod č. 41

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1860/15 a parc. č. 1860/18, spoločnosti BILLA s.r.o., so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.