Bod č. 39

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 4471/2, parc. č. 4471/4 a parc. č. 4471/6, Ing. Pavlovi Lamperovi - Lakros, so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod stavbou - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.