Bod č. 38

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, parc. č. 1173, spoločnosti AGENTÚRA VPO s.r.o., so sídlom v Bratislave - majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou - uzn. č. 1481/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.