Bod č. 37

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 5409/6, pod stavbou vo vlastníctve žiadateľa - majetkovoprávne usporiadanie pozemku - uzn. č. 1480/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.