Bod č. 36

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc. č. 6029/1, parc. č. 6029/2 a parc. č. 6029/3, Kornélii Baloghovej - majetkovoprávne usporiadanie pozemkov - uzn. č. 1479/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.