Bod č. 35

Návrh na neprijatie ponuky NÁRODNEJ BANKY SLOVENSKA na predaj pozemku registra "E" v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 12694, do vlastníctva hlavného mesta - uzn. č. 1478/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.