Bod č. 33

Návrh na zrušenie predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k pozemkom v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, parc. č. 3379/1, vo vlastníctve Blanky Jamrichovej, parc. č. 3379/2 a parc. č. 3379/9 v bezpodielovom spoluvlastníctve Vincenta Horvátha a manželky Ireny Horváthovej, parc. č. 3379/3 a parc. č. 3379/12 vo vlastníctve Oto Tótha, parc. č. 3379/4, v bezpodielovom spoluvlastníctve MUDr. Ladislava Páleníka a manželky Oľgy Páleníkovej- uzn. č. 1476/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.