Bod č. 32

Návrh na zrušenie vecného bremena vyplývajúceho zo Zmluvy o zriadení vecného bremena č. 288818280200 a na zriadenie vecného bremena k pozemkom v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, v prospech MUDr. Martina Cypricha a manželky MUDr. Kataríny Cyprichovej - uzn. č. 1475/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.