Bod č. 31

Návrh na zverenie pozemku v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc. č. 21995 - Škultétyho ulica, do správy mestskej časti Bratislava-Nové Mesto - uzn. č. 1474/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.