Bod č. 30

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, mestských hradieb s pozemkami pozdĺž Staromestskej ulice do správy mestskej príspevkovej organizácie Generálneho investora Bratislavy - uzn. č. 1473/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.