Bod č. 3

Návrh na vystúpenie hlavného mesta SR Bratislavy zo záujmového združenia právnických osôb Dunajský vedomostný klaster - uzn. č. 1451/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.