Bod č. 28

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 1434/4, ul. Pod záhradami, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - uznesenie k materiálu nebolo prijaté


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.