Bod č. 26

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, Mlynská dolina, parc. č. 2937/10, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - uzn. č. 1471/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.