Bod č. 22

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Nivy, parc. č. 10569/2, Ružová dolina, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže – materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.