Bod č. 20

Návrh na schválenie predaja nehnuteľnosti v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Slávičie údolie, časti pozemku parc. č. 2408/1, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže formou vyhlásenia obchodnej verejnej súťaže - materiál bol stiahnutý z rokovania MsZ


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.