Bod č. 2

Informácia o plnení protikorupčného minima pre Bratislavu za obdobie 2012 - 2013 - uzn. č. 1450/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.