Bod č. 18

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytového priestoru na ulici Hany Meličkovej 11 A v Bratislave, k. ú. Karlova Ves - uzn. č. 1466/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.