Bod č. 15

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na ul. Laurinská č. 7 v Bratislave, s priamym vstupom z ulice, k. ú. Staré Mesto (Laguna) - uzn. č. 1463/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.