Bod č. 14

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Pribišovej ul. č. 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves - uzn. č. 1462/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.