Bod č. 13

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Bagarovej ul. č. 20 v Bratislave, k. ú. Dúbravka - uzn. č. 1461/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.