Bod č. 12

Návrh na schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže na nájom nebytových priestorov na prízemí stavby na Budyšínskej ul. č. 1 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto - uzn. č. 1460/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.