Bod č. 11

Návrh na uskutočnenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom pozemkov v k. ú. Vinohrady, zverených do správy príspevkovej organizácii Mestské lesy v Bratislave - uzn. č. 1459/2014


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.