BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 84

Návrh na zverenie nehnuteľností v Bratislave, stavby súpis. č. 8562 na parc. č. 373 v k. ú. Vrakuňa, dom smútku, do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy - prerokované 8.10.2014


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.