BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 56

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Devín, parc. č. 821 a parc. č. 822, manželom Petrovi a Oľge Bakičovcom, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.