BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 54

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 6793/1, PhDr. Diane Černohorskej, PhD. a Ing. Richardovi Vanekovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.