BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 53

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 4729/4, manželom Ivane Czafik Pozníkovej a Ing. Rolandovi Czafikovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.