BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 40

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 341, parc. č. 1766, parc. č. 3596 pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu Haanova č. 16-26, Smolenická č. 8-10 a Hálova č. 9, v zastúpení Bytového družstva Petržalka so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.