BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 39

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku v Bratislave, k. ú. Petržalka, parc. č. 1366, pre Muhammada Asghara, trvale bytom Hainburg, Rakúska republika, prechodne bytom v Bratislave – uznesenie k materiálu nebolo prijaté


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.