BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 32

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemkov v Bratislave, k. ú. Rača, parc. č. 8883, 8887, 8888, 8889, 8890, 8957, 8958, 8959, 8962, 8963, 8964, 8965, 8664, 8992/2 a 9239/4 spoločnosti Villa Víno Rača a.s., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.