BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 28

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku parc. č. 17330/13 a novovytvorených pozemkov v Bratislave, v k. ú. Rača, parc. č. 1512/12, parc. č. 1512/13, parc. č. 1512/14, parc. č. 1512/15, parc. č. 1512/16, parc. č. 1512/17, parc. č. 1512/18 spoločnosti New City Development s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.