BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 24

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu častí pozemkov v k. ú. Nivy, parc. č. 21844/2, parc. č. 1531/1, parc. č. 15351/2 a parc. č. 15346/2 spoločnosti Europolis Harbour City s.r.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.